summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/lang/qphotorec.ca.ts
diff options
context:
space:
mode:
authorChristophe Grenier <grenier@cgsecurity.org>2018-12-08 09:11:33 +0100
committerChristophe Grenier <grenier@cgsecurity.org>2018-12-08 09:11:33 +0100
commitcfd4545ca104ac7b52bb9640618a9481af94de6f (patch)
tree1ca2ef865e59562a9acb85dd2118a9a7362f651f /src/lang/qphotorec.ca.ts
parente02fa1e3e0aebd621b83989c132a0815fdd11c80 (diff)
parent9d4a18167591454de74121452070e702506b4b76 (diff)
Merge branch 'master' of https://github.com/Nzen/testdisk into Nzen-master
Diffstat (limited to 'src/lang/qphotorec.ca.ts')
-rw-r--r--src/lang/qphotorec.ca.ts4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/src/lang/qphotorec.ca.ts b/src/lang/qphotorec.ca.ts
index 1fe15b8..dbdcd5c 100644
--- a/src/lang/qphotorec.ca.ts
+++ b/src/lang/qphotorec.ca.ts
@@ -192,7 +192,7 @@ detecció a la BIOS, i instal·leu la última versió dels controladors del disc
</message>
<message>
<location filename="src/qphotorec.cpp" line="750"/>
- <source>File familly</source>
+ <source>File family</source>
<translation>Família de fitxers</translation>
</message>
<message>
@@ -255,4 +255,4 @@ Hauríeu d&apos;haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU jun
Res&amp;taura</translation>
</message>
</context>
-</TS> \ No newline at end of file
+</TS>