summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/lang/qphotorec.cs.ts
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/lang/qphotorec.cs.ts')
-rw-r--r--src/lang/qphotorec.cs.ts256
1 files changed, 256 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/lang/qphotorec.cs.ts b/src/lang/qphotorec.cs.ts
new file mode 100644
index 0000000..57c630e
--- /dev/null
+++ b/src/lang/qphotorec.cs.ts
@@ -0,0 +1,256 @@
+<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="cs" version="2.1">
+<context>
+ <name>QPhotorec</name>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="125"/>
+ <source>QPhotoRec</source>
+ <translation>QPhotoRec</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="156"/>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="521"/>
+ <source>Please select a destination to save the recovered files to.</source>
+ <translation>Vyberte umístění do kterého ukládat obnovené soubory.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="170"/>
+ <source>Please select a raw file</source>
+ <translation>Vyberte soubor s daty pro zpracování</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="172"/>
+ <source>Raw Files (*.dd *.raw *.img)</source>
+ <translation>Soubory s daty pro zpracování (*.dd *.raw *.img)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="259"/>
+ <source>Sys=</source>
+ <translation>Sys=</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="261"/>
+ <source>Unknown</source>
+ <translation>Neznámé</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="377"/>
+ <source>No harddisk found</source>
+ <translation>Nenalezeno žádné datové úložiště</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="379"/>
+ <source>No harddisk found
+You need to be administrator to use this program.
+Under Win9x, use the DOS version instead.
+Under Vista or later, select this program, right-click and choose &quot;Run as administrator&quot;.</source>
+ <translation>Nenalezen žádný pevný disk
+Tento program je třeba spouštět s oprávněními pro správu systému.
+V systému Windows 9x použijte namísto toho verzi pro DOS.
+Pro Vista a novější vyberte tento program, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte „Spustit jako správce“.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="388"/>
+ <source>No harddisk found
+You need to be root to use PhotoRec.</source>
+ <translation>Nenalezen žádný pevný disk
+PhotoRec je třeba spouštět s oprávněními pro správu systému.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="393"/>
+ <source>No Disk!</source>
+ <translation>Žádné datové úložiště!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="455"/>
+ <source>Add a raw disk image...</source>
+ <translation>Přidat obraz disku pro zpracování…</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="461"/>
+ <source>PhotoRec is free software, and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.</source>
+ <translation>PhotoRec je svobodný (libre) software a NEJSOU NA NĚJ POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="462"/>
+ <source>Please select a media to recover from</source>
+ <translation>Vyberte médium ze kterého obnovit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="465"/>
+ <source>Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
+If a disk listed above has an incorrect size, check HD jumper settings and BIOS
+detection, and install the latest OS patches and disk drivers.</source>
+ <translation>Pro úspěšné obnovení je třeba, aby byla správně zjištěna velikost datového úložiště.
+Pokud má výše uvedený disk nesprávnou velikost, zkontrolujte pozici příslušné zkratovací propojky (jumper) a detekci v BIOS a nainstalujte nejnovější opravy pro operační systém a ovladače disků. </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="472"/>
+ <source>Flags</source>
+ <translation>Příznaky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="473"/>
+ <source>Type</source>
+ <translation>Typ</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="474"/>
+ <source>File System</source>
+ <translation>Souborový systém</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="475"/>
+ <source>Size</source>
+ <translation>Velikost</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="476"/>
+ <source>Label</source>
+ <translation>Štítek</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="491"/>
+ <source>File System type</source>
+ <translation>Typ souborového systému</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="492"/>
+ <source>ext2/ext3/ext4 filesystem</source>
+ <translation>Souborový systém ext2/ext3/ext4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="493"/>
+ <source>FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/...</source>
+ <translation>FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/…</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="497"/>
+ <source>Free: Scan for file from unallocated space only</source>
+ <translation>Volné: hledat soubory pouze na nepřiděleném prostoru</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="498"/>
+ <source>Whole: Extract files from whole partition</source>
+ <translation>Celé: vytáhnout soubory z celého oddílu</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="525"/>
+ <source>&amp;Browse</source>
+ <translation>&amp;Procházet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="541"/>
+ <source>&amp;Search</source>
+ <translation>&amp;Hledat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="544"/>
+ <source>&amp;About</source>
+ <translation>O &amp;aplikaci</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="545"/>
+ <source>&amp;File Formats</source>
+ <translation>Souborové &amp;formáty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="645"/>
+ <source>Destination:</source>
+ <translation>Cíl:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="650"/>
+ <source>Recovery completed</source>
+ <translation>Obnovení dokončeno</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="655"/>
+ <source>Bruteforce %1 sectors remaining (test %2)</source>
+ <translation>Zbývá %1 sektorů pro zkoušení hrubou silou (test %2)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="663"/>
+ <source>Pass %1 - Reading sector %2/%3</source>
+ <translation>Průchod %1 – čtení sektoru %2/%3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="668"/>
+ <source>%1/10 headers found</source>
+ <translation>Nalezeno %1/10 hlaviček</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="670"/>
+ <source>%1 files found</source>
+ <translation>Nalezeno %1 souborů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="753"/>
+ <source>File family</source>
+ <translation>Kategorie souborů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="543"/>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="765"/>
+ <source>&amp;Quit</source>
+ <translation>&amp;Ukončit</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="754"/>
+ <source>Number of files recovered</source>
+ <translation>Počet obnovených souborů</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="837"/>
+ <source>QPhotoRec: Failed to create file!</source>
+ <translation>QPhotoRec: Nepodařilo se vytvořit soubor!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="838"/>
+ <source>Failed to create file! Please choose another destination</source>
+ <translation>Soubor se nepodařilo vytvořit! Zvolte jiný cíl</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="857"/>
+ <source>QPhotoRec: Not enough space!</source>
+ <translation>QPhotoRec: Nedostatek dostupného prostoru!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="858"/>
+ <source>There is not enough space left! Please free disk space and/or choose another destination</source>
+ <translation>Nezbývá dostatek volného prostoru! Uvolněte nějaký a/nebo zvolte jiný cíl</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="927"/>
+ <source>QPhotoRec is is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
+
+QPhotoRec is is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
+
+You should have received a copy of the GNU General Public License along with QPhotoRec. If not, see &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.</source>
+ <translation>QPhotoRec je svobodný (libre) software: můžete ho šířit a/nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License, vydané nadací Free Software Foundation, buď verze 2 této licence, nebo (dle své volby) libovolné novější.
+
+QPhotoRec je šířen v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Podrobnosti viz text GNU General Public License.
+
+Společně s QPhotoRec byste měli obdržet text znění GNU General Public License. Pokud ne, naleznete ho na &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="928"/>
+ <source>QPhotoRec: About</source>
+ <translation>QPhotoRec: O aplikaci</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="957"/>
+ <source>File Formats</source>
+ <translation>Souborové formáty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="960"/>
+ <source>&amp;Reset</source>
+ <translation>V&amp;rátit na výchozí</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="src/qphotorec.cpp" line="961"/>
+ <source>Res&amp;tore</source>
+ <translation>Obnovi&amp;t</translation>
+ </message>
+</context>
+</TS> \ No newline at end of file