summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/lang/qphotorec.cs.ts
blob: 57c630e4615219a461cba09a8941fd12626a1348 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="cs" version="2.1">
<context>
  <name>QPhotorec</name>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="125"/>
    <source>QPhotoRec</source>
    <translation>QPhotoRec</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="156"/>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="521"/>
    <source>Please select a destination to save the recovered files to.</source>
    <translation>Vyberte umístění do kterého ukládat obnovené soubory.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="170"/>
    <source>Please select a raw file</source>
    <translation>Vyberte soubor s daty pro zpracování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="172"/>
    <source>Raw Files (*.dd *.raw *.img)</source>
    <translation>Soubory s daty pro zpracování (*.dd *.raw *.img)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="259"/>
    <source>Sys=</source>
    <translation>Sys=</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="261"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="377"/>
    <source>No harddisk found</source>
    <translation>Nenalezeno žádné datové úložiště</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="379"/>
    <source>No harddisk found
You need to be administrator to use this program.
Under Win9x, use the DOS version instead.
Under Vista or later, select this program, right-click and choose &quot;Run as administrator&quot;.</source>
    <translation>Nenalezen žádný pevný disk
Tento program je třeba spouštět s oprávněními pro správu systému.
V systému Windows 9x použijte namísto toho verzi pro DOS.
Pro Vista a novější vyberte tento program, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte „Spustit jako správce“.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="388"/>
    <source>No harddisk found
You need to be root to use PhotoRec.</source>
    <translation>Nenalezen žádný pevný disk
PhotoRec je třeba spouštět s oprávněními pro správu systému.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="393"/>
    <source>No Disk!</source>
    <translation>Žádné datové úložiště!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="455"/>
    <source>Add a raw disk image...</source>
    <translation>Přidat obraz disku pro zpracování…</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="461"/>
    <source>PhotoRec is free software, and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.</source>
    <translation>PhotoRec je svobodný (libre) software a NEJSOU NA NĚJ POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="462"/>
    <source>Please select a media to recover from</source>
    <translation>Vyberte médium ze kterého obnovit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="465"/>
    <source>Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
If a disk listed above has an incorrect size, check HD jumper settings and BIOS
detection, and install the latest OS patches and disk drivers.</source>
    <translation>Pro úspěšné obnovení je třeba, aby byla správně zjištěna velikost datového úložiště.
Pokud má výše uvedený disk nesprávnou velikost, zkontrolujte pozici příslušné zkratovací propojky (jumper) a detekci v BIOS a nainstalujte nejnovější opravy pro operační systém a ovladače disků. </translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="472"/>
    <source>Flags</source>
    <translation>Příznaky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="473"/>
    <source>Type</source>
    <translation>Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="474"/>
    <source>File System</source>
    <translation>Souborový systém</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="475"/>
    <source>Size</source>
    <translation>Velikost</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="476"/>
    <source>Label</source>
    <translation>Štítek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="491"/>
    <source>File System type</source>
    <translation>Typ souborového systému</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="492"/>
    <source>ext2/ext3/ext4 filesystem</source>
    <translation>Souborový systém ext2/ext3/ext4</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="493"/>
    <source>FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/...</source>
    <translation>FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="497"/>
    <source>Free: Scan for file from unallocated space only</source>
    <translation>Volné: hledat soubory pouze na nepřiděleném prostoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="498"/>
    <source>Whole: Extract files from whole partition</source>
    <translation>Celé: vytáhnout soubory z celého oddílu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="525"/>
    <source>&amp;Browse</source>
    <translation>&amp;Procházet</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="541"/>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Hledat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="544"/>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="545"/>
    <source>&amp;File Formats</source>
    <translation>Souborové &amp;formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="645"/>
    <source>Destination:</source>
    <translation>Cíl:</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="650"/>
    <source>Recovery completed</source>
    <translation>Obnovení dokončeno</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="655"/>
    <source>Bruteforce %1 sectors remaining (test %2)</source>
    <translation>Zbývá %1 sektorů pro zkoušení hrubou silou (test %2)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="663"/>
    <source>Pass %1 - Reading sector %2/%3</source>
    <translation>Průchod %1 – čtení sektoru %2/%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="668"/>
    <source>%1/10 headers found</source>
    <translation>Nalezeno %1/10 hlaviček</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="670"/>
    <source>%1 files found</source>
    <translation>Nalezeno %1 souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="753"/>
    <source>File family</source>
    <translation>Kategorie souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="543"/>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="765"/>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Ukončit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="754"/>
    <source>Number of files recovered</source>
    <translation>Počet obnovených souborů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="837"/>
    <source>QPhotoRec: Failed to create file!</source>
    <translation>QPhotoRec: Nepodařilo se vytvořit soubor!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="838"/>
    <source>Failed to create file! Please choose another destination</source>
    <translation>Soubor se nepodařilo vytvořit! Zvolte jiný cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="857"/>
    <source>QPhotoRec: Not enough space!</source>
    <translation>QPhotoRec: Nedostatek dostupného prostoru!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="858"/>
    <source>There is not enough space left! Please free disk space and/or choose another destination</source>
    <translation>Nezbývá dostatek volného prostoru! Uvolněte nějaký a/nebo zvolte jiný cíl</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="927"/>
    <source>QPhotoRec is is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

QPhotoRec is is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with QPhotoRec. If not, see &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.</source>
    <translation>QPhotoRec je svobodný (libre) software: můžete ho šířit a/nebo upravovat za podmínek licence GNU General Public License, vydané nadací Free Software Foundation, buď verze 2 této licence, nebo (dle své volby) libovolné novější.

QPhotoRec je šířen v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Podrobnosti viz text GNU General Public License.

Společně s QPhotoRec byste měli obdržet text znění GNU General Public License. Pokud ne, naleznete ho na &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="928"/>
    <source>QPhotoRec: About</source>
    <translation>QPhotoRec: O aplikaci</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="957"/>
    <source>File Formats</source>
    <translation>Souborové formáty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="960"/>
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>V&amp;rátit na výchozí</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="src/qphotorec.cpp" line="961"/>
    <source>Res&amp;tore</source>
    <translation>Obnovi&amp;t</translation>
  </message>
</context>
</TS>